Friday, September 12, 2014

Motorcycle with reverse

Nakita ko tong post ng RUSI kanina sa FB, nag labas sila ng motorsiklo na may reverse. First in the Philippines. Bagay na bagay para sa mga tricycles.  Di na  mag tutulak si manong driver.

Thursday, September 4, 2014

Update sa carrier / bracket ng cb110 ko.

Late post mga boss.

Pictures ng pag gawa ng stainless carrier / bracket ko. Tested na matibay at walang lundo. Kinakargahan namin ng mga 15 kilos na bigas at 3 box ng zesto orange.